Wat we doen

De activiteiten waar Hope4Hope zich mee bezig houdt, zijn gericht op vele aspecten. Het belangrijkste aspect is kinderen een thuis geven. Een plek waar ze zich veilig voelen en waar ze hun talenten kunnen ontplooien. Dit is voor jongeren namelijk de manier om weer hoop te krijgen op een betere toekomst. Het werk bestaat uit de volgende categorieën:

Onderwijs

Kinderen krijgen een toekomst als ze goed onderwijs kunnen volgen. Veel kinderen krijgen helemaal geen onderwijs in Kenya. Hope4Hope geeft kinderen de kans om vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit een opleiding te volgen.

Boerderijprojecten

Om voor een goede maaltijd te zorgen is een diversiteit aan voedsel nodig. Door de verschillende boerderijprojecten is het mogelijk een diversiteit aan voedsel aan te bieden, zodat de kinderen een gezond leven kunnen leiden. Door de extra opbrengsten is het mogelijk om de andere projecten te ondersteunen. 

Girls project

Meisjes hebben nog minder kansen in Kenia dan jongens. Daarom is een speciaal project voor meisjes opgestart. We geven ze een veilige plek en een thuis waar ze zich kunnen ontwikkelen.

Zorg
Verschillende kinderen in Mombasa hebben geen huis om in te wonen en geen geld om naar school te gaan. Er wordt voor gezorgd dat deze kinderen een dak boven hun hoofd hebben en naar school kunnen.

Kunst
We geven jongeren de kans zich te ontwikkelen in het maken van muziek. Hiervoor is een opnamestudio gestart en worden verschillende evenementen georganiseerd, zoals talentenshows.

Sport
Er is een voetbalteam opgezet voor jongens en meisjes dat meedraait in een kampioenschap. Hierdoor leren de jongeren gezamenlijk naar een doel te streven en ontwikkelen ze zich in hun talenten.

Activiteiten

Omdat de kinderen overdag vaak weg zijn, is het belangrijk dat we gezamenlijke activiteiten organiseren. Zo gaan we samen naar het strand, organiseren we gezellige avonden en houden we sportwedstrijden.