Kippenfarm

In 2019 is de kippenfarm opnieuw opgezet. Deze kippenfarm is een volgende stap in ons proces naar zelfvoorzienendheid!

De kippen worden als kuiken goedkoop aangeschaft

Om hoop te kunnen geven is het belangrijk dat elk kind dat bij Hope4Hope binnenloopt, een goede maaltijd kan krijgen, kleding en als dat nodig is een dak boven het hoofd. Omdat het project de laatste jaren erg is gegroeid, is het belangrijk dat er een continue bron van inkomsten is. Het liefst door het project zelf opgebracht. Daarom is Hope4Hope een kippenfarm begonnen. In de zomer van 2019 zijn de eerste kippen gekocht. Helaas bleek al snel dat het geld om nieuwe kippen te kopen nodig was voor het onderhoud van de kinderen. Daardoor droogden de inkomsten op. Door een nieuwe gift is in het najaar van 2019 het kippenproject weer gestart met 500 kippen. Deze kippen worden in 5 weken grootgebracht en daarna verkocht aan restaurants in de buurt en andere bedrijven. Elke kip levert het project een winst van €1,- op. Er is ruimte voor in totaal 1.600 kippen, verdeeld over drie ruimtes. Reginold droomde ervan om nog in 2019 het geld voor die 1.600 kippen op te halen via giften. Dat is gelukt! Hope4Hope koopt nu elke twee weken een grote hoeveelheid kippen, afhankelijk van de vraag, zodat er een continue bron van inkomsten ontstaat. Na vijf weken worden de kippen verkocht en worden er van de opbrengsten nieuwe kippen gekocht en zal bijv. verder geïnvesteerd kunnen worden in de boerderij, of indien nodig het schoolgeld of geld voor eten voor de kinderen.

Op die manier is het de bedoeling dat het project voor een groot gedeelte in haar eigen onderhoud kan voorzien.

Na vijf weken zijn de kippen volgroeid en worden ze verkocht

Doneer hier:

Bedrag