Landbouw

Hope4Hope heeft 5 are land gekocht om landbouw te kunnen doen. De landbouw is nodig om het project te kunnen voorzien van vers voedsel. Landbouw in de omgeving van het project is heel beperkt, daarom kan Hope4Hope ook van de opbrengsten van het land inkomsten genereren voor andere projecten zoals het onderwijs van de kinderen.

Op het land wil Hope4Hope gewassen telen zoals sla, spinazie, uien, aardappelen, tomatoes, passievrucht, bananen, papaja, sinaasappels, meloenen, mango, avocado. Op termijn is het de bedoeling dat hiervoor ook kassen worden ingezet, om niet afhankelijk te zijn van weersinvloeden.

Voor het succesvol opstarten van de landbouw is water het belangrijkst. Nu is water nog honderden meters verwijderd van de boerderij. Daarom moet er een pijpleiding worden aangelegd die water toevoert van de bronnen uit het dal. Deze watertoevoer zal er niet alleen voor zorgen dat de boerderij van water wordt voorzien, maar dat ook de lokale bevolking in staat is om dichtbij water te krijgen, voor hun dagelijkse onderhoud, of voor andere boerderij activiteiten die zij kunnen starten. Op die manier brengt Hope4Hope ook hoop aan de lokale bevolking.

De boerderij is al in werking, maar vanwege het gebrek aan water is er nog beperkt opbrengst. Voor het waterproject is een bedrag van ca. €15.000 nodig. Dit is nodig voor de pijpleiding (€8.000), het reservoir, de pomp en het irrigatiesysteem (€5.000) en personeel om de werkzaamheden uit te voeren (€2.000).

Om landbouw project te  laten slagen is ook elektriciteit nodig. Hiervoor is zo’n €3.000 nodig. Dit geld is nodig omdat er nu helemaal geen elektriciteitsaansluiting is op de boerderij.

Een van de doelen van Hope4Hope is de kinderen voor te bereiden op een baan in de maatschappij. Omdat het project zelf ook werkgelegenheid creëert zullen sommige jongens en meiden ook binnen het project kunnen werken.